Mace Group

Mace Group Công Ty TNHH Mace Việt Nam (tên thường gọi là Mace) là thành viên của Tập đoàn Mace Anh Quốc. Tập đoàn Mace được thành lập năm 1990 và đến hiện nay là một trong những công ty quản lý dự án và giám sát xây dựng danh tiếng nhất trên thế giới. Mace là tên tuổi bảo chứng cho …