NAM LONG GROUP

NAM LONG GROUP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG Quá trình hình thành và phát triển: Năm 1992, tiền thân của Công ty CP Đầu tư Nam Long – Công ty TNHH Nam Long được thành lập với ước nguyện đem khả năng, tâm huyết của mình đóng góp cho nền kiến trúc …